Završen projekat Uvođenje rodno senzitivnog upravljanja privredom na lokalnom nivou zajedničkim delovanjem Ženske parlamentarne mreže i Udruženja poslovnih žena

U Domu Narodne skupštine održana je završna konferencija povodom projekta „Uvođenje rodno senzitivnog upravljanja privredom na lokalnom nivou zajedničkim delovanjem Ženske parlamentarne mreže i Udruženja poslovnih žena“, koji je sproveden uz podršku Ambasade Kanade u Beogradu.

Cilj projekta, sprovedenog u Kraljevu, Zrenjaninu i Vranju bio je razvijanje različitih budžetskih inicijativa lokalnih samouprava za dodelu sredstava za stimulisanje ženskog preduzetništva, što vodi ka lokalnom ekonomskom razvoju, kroz implementaciju rodno odgovornog budžetiranja.

Konferenciji su, pored predstavnica Ženske parlamentarne mreže, Udruženja poslovnih žena Srbije i ambasadora Kanade u Beogradu, Nj.E. Filipa Herberta Piningtona, prisustvovale i predstavnice lokalnih samouprava i udruženja preduzetnica gradova Zrenjanina, Vranja i Kraljeva.

Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije Sanja Popović Pantić zahvalila se svim učesnicima na uspešno sprovedenom projektu, koji se pre svega odnosio na javno zagovaranje, uz napomenu da je od velikog značaja bila saradnja sa Ženskom parlamentarnom mrežom, kao ključnom institucijom u ovom procesu. Dodala je da se ovim projektom u velikoj meri probudila svest o vođenju rodno senzitivnih politika i podsticanju ženskog preduzetništva na lokalnom nivou. Zaključila je da je projekat imao za cilj da se u ovim gradovima sprovede jedna od tri mere podrške, a koje se odnose na pokretanje rodne statistike prilikom prikupljanja podataka o lokalnim malim i srednjim preduzećima, osnivanje Fonda za podršku ženskom preduzetništvu i samozapošljavanju žena i učešće preduzetnica u lancu dobavljača, što je, nakon održanih seminara, počelo da daje dobre rezultate.

Ambasador Pinington je u kratkom izlaganju izrazio veliko zadovoljstvo zbog rezultata sprovedenog projekta i naglasio da će Kanada, kao država kojoj je jedan od osnovnih ciljeva unapređenje prava žena i devojaka, njihovo osnaživanje i jednako učešće u političkom odlučivanju, nastaviti da podržava ovakve projekte u Srbiji, koji su od zajedničkog interesa za obe zemlje.

Koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Marija Obradović naglasila je da je proces osnaživanja žena u Srbiji dugoročan, ali da dosadašnji rad svih aktera u njemu daje vidljive rezultate. Kako je istakla, ovaj projekt predstavlja samo jedan od početnih koraka u borbi za osnaživanje žena u Srbiji, ali je bio izuzetno značajan za povezivanje i udruživanje lokalnih preduzetnica i predstavnica lokalnih institucija.

Članica Mreže Aleksandra Tomić, koja je predstavljala Mrežu na konferenciji u Vranju, istakla je da je Srbija jedna od retkih država koja je od prošle godine uspela uspešno da implementira koncept rodno odgovornog budžetiranja, zbog čega je 2016. godina i bila godina preduzetništva. Tomić je dodala da je usvajanjem amandmana prilikom donošenja budžeta za 2017. godinu, kojima je pružena podrška naučnicama u Srbiji, ideja o rodno senzitivnom budžetiranju nastavila da se sprovodi.

Nadovezujući se na temu rodno odgovornog budžetiranja, predstavnica Mreže na konferenciji u Zrenjaninu Dubravka Filipovski istakla je da je od velikog značaja bila podrška svih državnih institucija u ovom procesu, posebno Ministarstva finansija koje je od uvođenja programskog budžeta, krenulo sa procesom edukacije i implementacije na lokalnom nivou.

Kroz diskusiju su, između ostalog, predstavljeni i rezultati održanih konferencija u ovim gradovima, pri čemu je posebno istaknuto umrežavanje lokalnih preduzetnica i uvođenje rodno odgovornog budžetiranja za 2017. godinu u Zrenjaninu, uvođenje podsticajnih mera za samozapošljavanje kroz Lokalni akcioni plan i osnivanje Udruženja žena preduzetnika u Kraljevu, koje se očekuje u martu ove godine, kao i održavanje Sajma žena preduzetnica tokom ove godine, a kada je reč o Vranju, iniciranje većeg uključivanja žena u lokalne politike, što je podržano od strane lokalne vlasti.

Na kraju Konferencije zaključeno je da je proces osnaživanja žena u Srbiji dugoročan, ali da su za kratko vreme ostvareni značajni rezultati, kao i to da su projekti ovakvog tipa, poput kontinuiranih edukativnih treninga, dobar način da se probudi svest o rodnoj ravnopravnosti u društvu.