Zaustavljanje porodičnog nasilja

Drugi dan seminara „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“, bio je posvećen procedurama koje su regulisane zakonskim propisima, protokolima i osvemu onome šta profesionalci treba i mogu da učine kako bi efikasno sa svoje pozicije zaustavili nasilje. Kako kažu učesnice ovog seminara, znanja stečena u ova dva dana biće značajna za njihov dalji rad.

Dvodnevni seminar pod nazivom „Nasilje u porodici i institucionalna zaštita“ namenjen je profesionalcima, kako bi građanima mogli da pruže kvalitetniju uslugu. Prvoga dana upoznati su sa fenomenom nasilja u porodici i njegovom složenošću, ali i predrasudama sa kojima se oni ali i drugi susreću, kaže Marija Banauh – Brusin, diplomirana socijalna radnica, jedan od predavača iz Autonomnog ženskog centra. Drugog dana seminara, učesnici su dobili odgovore na pitanje šta sve mogu da rade kada je porodično nasilje u pitanju. Koje su to procedure regulisane porodičnim, krivičnim, kao i najnovijim Zakonom o sprečavanju porodičnog nasilja…?

– Svaki sistem koji se bavi nasiljem u porodici ima svoje protokole, koji tačno određuju korake šta treba jedan profesionalac da uradi, kako bi efikasno sa svoje pozicije zaustavio nasilje – rekla je Marija Banauh – Brusin Autonomni ženski centar.

Seminar i teme koje su obrađivane zamišljene su tako da se kroz životne primere profesionalci što više obuče za postupanje u situacijama kada se susretnu sa nasiljem u porodici, kaže Jeca Nedeljkov, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra.

– One već rade iako nisu imale zvanično znanje. One su se snalazile. ovo će im omogućiti, ali je njihova odgovornost, da sve što su čule i promene. One deluju da su posvećene. Ja duboko verujem da će upravo to što su naučile primeniti kada dođu na posao – objasnila je Jeca Nedeljkov Autonomni ženski centar.

Seminaru su proisustvovale socijalne radnice i psihološkinje iz Centra za Socijani rad „Solidarnost“ i „Sigurne kuće“ u Pančevu. Kako kažu, nova znanja će im mnogo značiti u daljem radu.

– Iz prostog razloga što i pored znanja kojima raspolažemo, ovde stičemo znanje o teorijskim konceptima, vrstama, mehanizmima, dinamici nasilja. Stičemo i veštine za identifikaciju nasilja, procenu stepena ugroženosti žrtve. Upoznati smo i sa nadležnostima u postupanja ustanova, a pre svega nam pomaže da se upoznamo sa osnovnim postupanjem u radu – kazala je Ivana Menovska Centar za socijalni rad „Solidarnost“.

– Obzirom da je nasilje u porodici rasporostranjeno u našem društvui da se u „Sigurnoj kući“ svakodnevno susrećemo sa nasiljem u porodici, znanja koja stičemo ovde znači će mi. Jer ima praktičnih promera koje u grupi razrađujemo i tako ih činimo praktično primenljivim – rekla je Jelena Džunić „Sigurna kuća“ Pančevo.

Seminar je finansirao pokrajinski Sekretarijat za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova, sa ciljem da se dodatno osposobe stručni radnici za rad sa žrtvama porodičnog nasilja. Obuku izvodi stručni tim Autonomnog ženskog centra – nevladine organizacije iz Beograda, čiji su edukativni programi akreditovani od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije.

Izvor: http://rtvpancevo.rs

Najnovije vesti