Zašto je rod naše pitanje?

U skladu sa Akcionim planom grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti, u saradnji sa Kućom rodnih znanja i politika (GenderKnowledge Hub – www.genderhub.org.rs), danas je realizovan prvi dan seminara. Cilj seminara je da se unaprede znanja i razumevanja procesa rodno odgovornog budžetiranja kao i ulozi različitih aktera u ovom procesu.