Uvođenje rodne perspektive u lokalne politike – rodna analiza i rodno odgovorno budžetiranje

U okviru realizacije Plana uvođenja rodno odgovornog budžeta u Gradu Pančevu, za koju podršku budžetskim korisnicima i Sekretarijatu za finansije pruža Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine  Grada Pančeva, održan je radni sastank sa predstavnicima/cama odeljenja i službi čiji su programi predviđeni planom za uvođenje ROB u 2017. i 2018. godini.

Na sastanku, učesnici su bili informisani o:

  • procesu uvođenja ROB u Republici Srbiji;
  • metodama i koracima u okviru izrade rodno odgovornih budžetskih programa.

Takođe, na sastanku se dogovoralo o narednim koracima na prikupljanju podataka za analizu i definisanju ciljeva programa za 2017. odnosno 2018. godinu.

Agenda:

11.00 – 11.15

Zakonski okvir, proces i ključni akteri u uvođenju ROB u Republici Srbiji

11.15 – 11.35

Elementi rodno osetljivog budžetskog programa (ciljevi i indikatori programa, programskih aktivnosti i projekata) – sa primerima

11.35 – 12.30

Kako formulišemo rodno odgovorne ciljeve i indikatore?

Analiza primera budžetskih programa u 2017.i 2018. u malim grupama;

12.30 – 14.00

 

Koraci u pripremi rodno odgovornih budžetskih programa, programskih aktivnosti i projekata

–          Analiza strateškog i zakonskog okvira;

–          Pregled dostupnih podataka i indikatora;

–          Konsultacije

–          Formulisanje ciljeva i indikatora.

Dogovor o daljem radu: lista potrebnih podataka i plana konsultacija kao i sesija sa svakim odeljenjem posebno u toku oktobra 2017.

Najnovije vesti