U Pančevu se prvi put javno govori o ovoj temi: Udruženi za bolji položaj diskriminisanih u Srbiji

Uloga Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Pančeva je prepoznavanje diskriminacije i kroz javno delovanje menjanje svesti i načina rašmišljanja  kod ljudi kada su  u pitanju marginalizovane društvene grupe. Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost u Pančevu je Milica Todorović, master diplomirani politikolog i ona je za Portal južni Banat govorila o načinu njihovog delovanja.

Prema rečima Milice Todorović, cilj njihovog delovanja je prevencija i zaštita od diskriminacije kao i promena javnih politika u određenim oblastima koje mogu da budu izvor diskriminacije građanki i građana sa akcentom na latentnu diskriminaciju LGBT osoba. Takođe, njihova uloga je menjanje svesti, stavova i ponašanja, obrasca razmišljanja kod ljudi kada su u pitanju osobe drugačije seksualne orjentacije.

Kada je reč o diskriminaciji akcenat je stavljen na prepoznavanju, prevenciji, i institucionalnoj zaštita diskriminisanih grupa od javnog i privatnog nasilja kao i promena tradicionalnog, negativnog stereotipa o LGBT osobama, objasnila je predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost. Pančevo spade u jedan od sedam gradova koji učestvuju u projektnim aktivnostima koje se sprovode kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Među merama predviđenim Akcionim planom za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji je i sprovođenje projekta „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“ koji realizuje Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u saradnji sa LGBT organizacijama. U tu svrhu Labris u saradnji sa organizacijama Atina i Crta, sprovodi projekat „Udruženi za bolji položaj LGBT populacije u Srbiji“. Projekat se izvodi uz finansijsku podršku USAID-a. Projektne aktivnosti se izvode kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou u 7 lokalnih zajednica u Srbiji: Novi Sad, Subotica, Novi Pazar, Kragujevac, Niš, Pančevo i Beograd. Jedan od ciljeva projekta je jačanje kapaciteta intersektorskih mreža u lokalnim zajednicama za prepoznavanje i adekvatno reagovanje na diskriminaciju kroz formiranje intersektorskih lokalnih mreža za prevensciju diskriminacije i podršku LGBT osobama – objasnila je Milica Todorović.

Na ovaj način se olakšava planiranje i sprovođenje aktivnosti prikupljanja podataka o slučajevima diskriminacije i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za suzbijanje ovakvih pojava u društvu. Članovi/ce Lokalne mreže su grad Pančevo i lokalne ustanove socijalne i zdravstvene zaštite, policije i tužilaštva, Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta, Zaštitnika građana grada Pančeva i organizacije civilnog društva. Oni udruženim snagama “služe” ovom cilju.

– A Savet za rodnu ravnopravnost uz stručnu podršku NVO „Ženska mirovna grupa Pančevo“ (ŽMIG), kao nadležno skupštinsko telo i organizacija civilnog društva na lokalnom nivou, imaju ulogu koordinatora Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu – dodala je Todorović.

Milica Todorović je naglasila da nije bilo prijava diskriminacije u Južnom Banatu ili Gradu Pančevu, ali da to ne znači da se tako nešto nije desilo. Jer mnogi iz straha, manjka poverenja u institucije ili nekog drugog razloga ne žele da prijave ovakve slučajeve.

– U ulici Vojvode Radomira Putnika 14 je Kancelarija za bezbednost u kojoj radi policijski službenik koji je prošao obuku kako bi pružio podršku LGBT osobama. Svako ko ima neki problem ili je na neki način diskriminisan, može da se obrati  u Kancelariji za bezbednost – dodala je Todorović.

U svetu je 10 posto LGBT populacije, tu spadaju oni koji su se zvanično izjasnili kao pripadnici drugačije seksualne orjentacije. Koliko je onih koji nisu zvanično priznali, to se ne zna, rekla je Todorović. U Pančevu se prvi put javno govori o ovoj temi, tako da to predstavlja pomak. Kako je Todorović naglasila Savet će i dalje raditi na ovome i pokrenuo je inicijativu za izradu akcionog plana za 2017/2020. Pored ovoga , još je bitno napomenuti kada su marginalizovane grupe u pitanju  da je   Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pančevačkoj Sigurnoj kući dodelio blizu million dinara za sređivanje prostora gde borave žene koje su žrtve nasilje.

Preuzeto sa:  www.juznibanat.rs

Najnovije vesti