U Pančevu nulta tolerancija za porodično nasilje

Skupština Grada Pančeva organizovala je javno slušanje na temu „Prevencija i otklanjanje posledica nasilja u porodici u lokalnim sredinama sa osvrtom na Istanbulsku konvenciju“ kako bi sve zainteresovane strane dobile dodatne informacije o ovoj značajnoj problematici.

Najznačajniji rezultat ratifikacije Istanbulske konvencije u Srbiji je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu 1. jula prošle godine – jedna je od poruka sa Javnog slušanja u Skupštini Pančeva povodom “Prevencije i otklanjanja posledica nasilja u porodici u lokalnim sredinama sa osvrtom na Istanbulsku konvenciju”.

Zakon je, prema rečima Dubravke Filipovski, stupio na snagu u pravom trenutku s obzirom na kulminaciju porodičnog nasilja. Za 11 meseci primene Zakona u Srbiji, policija i tužilaštvo pokrenuli su čak 23.000 postupka protiv nasilnika.

Broj žena ubijenih u porodičnom nasilju u svetu je četiri puta veći od broja poginulih od posledica terorizma. U Srbiji je, od početka godine, u porodičnom nasilju ubijeno 20 žena. Prema rečima Biljane Branković, rodno zasnovano ubistvo žena je ujedno i pitanje globalne bezbednosti, a uprkos stupanja na snagu Zakona o porodičnom nasilju, veliki problem predstavlja njegova primena u praksi.

Pozdravljajući aktivnosti Grada Pančeva u borbi protiv porodičnog nasilja, prevashodno finansiranjem Sigurne kuće, Biljana Branković ukazala je na neophodnost jačanja multisektorkse saradnje i podrške ženskim udruženjima na lokalnom nivou.

Konvenciju Saveta Evrope usvojena 7. aprila 2011. u Istanbulu, Republika Srbija počela je da primenjuje 2014. godine.

Izvor: http://rtvpancevo.rs

Najnovije vesti