U borbi protiv porodičnog nasilja potrebna veća koordinacija nadležnih institucija

Povećan broj krivičnih prijava, malo osuda

Zakasnela reakcija institucija, problemi u koordinaciji nadležnih službi, mali broj sudskih odluka i osuda, neki su od najvažnijih problema u borbi protiv porodičnog nasilja, zaključeno je na skupu koji je održan u ponedeljak, 14. maja, u Gradskoj upravi Pančevo.

Javno slušanje na temu „Prevencija i otklanjanje posledica nasilja u porodici u lokalnim sredinama sa osvrtom na Istanbulsku konvenciju”, organizovali su Skupština grada Pančeva, uz podršku Projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine – druga faza“, koji sprovodi Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u Srbiji i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Biljana Branković, ekspertkinja, članica GREVIO komitet naglasila je koje usluge lokalne samouprave treba da razvijaju kada je u pitanju nasilje u porodici (Sigurna kuća, SOS telefon, programi za ekonomsko osnaživanje, lokalne kampanje…)

Ona je iznela rezultate istraživanja koji pokazuju da je tokom 2016. godine tužilaštvo odbacilo više od 64 odsto krivičnih prijava, najčešće jer su žene odustajale od krivičnog gonjenja. Ipak, za 12 godina koliko postoji krivično delo nasilja u porodici, broj krivičnih prijava se povećao – od 1.009 prijava 2004. godine do 7.244 prijava 2016. godine.

I dalje je problematičan broj osuda – od 7.244 krivičnih prijava, doneto je 2.386 optuženja, 2.065 osuda , od toga 1.301 uslovna kazna, zatvor 620, a novčanih kazni bilo je 17. To pokazuje da je minimalan broj kazni dovodi do zatvora.

Skupu čiji je domaćin bila Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva, prisustvovala je i Dubravka Filipovski, članica Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije i narodna poslanica. Ona je iznela upozoravajući podatak da je od početka ove godine u porodičnom nasilju ubijeno čak dvadeset žena, te da je za 11 meseci koliko se primenjuje novi zakon koji uključuje hitne mere, izrečeno 23.000 takvih mera, odnosno zabrana prilaska žrtvi. Policija je izdala 18.371 meru protiv nasilnika i odredila udaljavanje iz stana u 3.409 slučajeva.

„Ali pre neki dan smo imali nasilnika koji je ubio majku troje dece koja je izbodena nožem, a izrečena mu je hitna mere. Dakle, kako taj problem možemo da rešimo? Reč je o agresivnim osobama koje se oglušuju o sve zakone. Kada smo tražili od policije da se pojača nadzor nad tim osobama odgovor je bio da nemaju dovoljno kapicetata“, rekla je Dubravka Filipovski i dodala da Ministarstvo zdravlja mora predložiti medincinski protokol za nasilnike i nadzor.

Ekspertkinja Biljana Branković ocenila je da kada se proceni da je žena u visokom riziku, da je obavezna mera pritvor, i da hitna mera treba da traje duže od 48 sati.

Dubravka Filipovski je napomenula da je će kao narodna poslanica zatražiti više sredstava za ekonomsko osnaživanje žena u 2019. godini, ali i više programa prevencije u školama. Od lokalnih samouprava se očekuje, kako je rekla, da ženama žrtvama nasilja omoguće prekvalifikaciju.

„Potrebna nam je da pogledamo istini u oči, potrebna nam je veća koordinacija nadležnih inctitucija koji se bave ovim problemom i stroža evidencija nasilnika. Ali ohrabruje što smo doneli ovaj zakon, i što je sve više institucija odlučno da radi na njegovoj primeni“, istakla je narodna poslanica.

Jasna Vujučić, rukovoditeljka Sigurne kuće Pančevo, prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, govorila je o praksi i odgovoru lokalne usluge na sprečavanje i zaštitu od nasilja u porodici.

Ona je iznela podatak da je od 2011. godine od kada postoji Sigurna kuća u njoj utočište pronašlo 253 žene i 262 dece, da je odgovoreno na 2.500 poziva na SOS telefon, realizovano 280 individualnih savetovanja, te da je 50 žena edukaovano i zaposleno. Tokom 2017. godine prosek boravka u prihvatilištu bio je 23 dana.

O razvijanju novih usluga kao vida podrške ženama govorila je Sanja Patalov Stojadinović, direktorka centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo. Jelena Samuilov, viša tužilačka pomoćnica iz Javnog tužilaštva u Pančevu predstavila je rezultate rada Grupe za koordinaciju i saradnju i lica određenih za vezu.

https://www.panpress.rs

Najnovije vesti