REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU OBJAVIO PUBLIKACIJU ŽENE I MUŠKARCI U REPUBLICI SRBIJI, 2017

Republički zavod za statistiku je objavio petu po redu publikaciju „Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2017“. Publikacija je objavljena uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).

Publikacija je nastala kao rezultat sagledavanja potreba korisnika da se stanje u društvu i odnosi među polovima prate preko statističkih podataka, kao i sa namerom da se korišćenjem statističkih podataka kreiraju i sprovode politike usmerene na otklanjanje nejednakosti među polovima i unapređenje jednakih mogućnosti za sve. Za analizu stanja, donošenje odgovarajućih mera i praćenje njihove realizacije neophodno je redovno sistemsko obezbeđivanje statističkih pokazatelja i njihovo unapređivanje.

Podaci su raznovrsni i odnose se na sledeće oblasti:

 • Stanovništvo
 • Zdravstvo
 • Socijalna zaštita
 • Obrazovanje i nauka
 • Zaposlenost
 • Zarade i penzije
 • Životni standard
 • Korišćenje vremena
 • Pravosuđe
 • Donošenje odluka
 • Međunarodni indeksi

Preuzeto sa:  http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/

Najnovije vesti