REALIZACIJA PROJEKTA ONASNAŽIVANjE

U sklopu realizacije projekta „ONAsnaživanje“ 19. januara 2018. godine, u Gradskoj upravi je održan trening za uvođenje usluge ekonomskog osnaživanja žena. Treningu su prisustvovali Milenko Čučković, član Gradskog veća zadužen za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sanja Stojadinov Patalov, direktorka Centra za socijalni rad „Solidarnost“, Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada kao i zaposleni u Centru za socijalni rad, Prihvatilištu za žene i decu, žrtve porodičnog nasilja-Sigurna kuća Pančevo i u Gradskoj upravi grada Pančeva. Trening su vodile ekspertkinje Jasmina Knežević i Radoslava Aralica.
„Fond B92“ je nosilac projekta „ONAsnaživanje“ koji je usmeren na ekonomsko jačanje žena žrtava nasilja, korisnica usluga Prihvatilišta za žene i decu, žrtve porodičnog nasilja- Sigurne kuće Pančevo i onih žena koje spadaju u ekonomski ugrožene kategorije stanovništva.

Projekat „ONAsnaživanje“ uključuje kreiranje nove samoodržive usluge ekonomskog osnaživanja kroz osnivanje trening centra koji će organizovati obuke za nekadašnje, sadašnje i buduće korisnice Sigurne kuće Pančevo, kao i za žene koje pripadaju socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva i osnivanje socijalnog preduzeća/udruženja, koje će finansirati rad trening centra.
Projekat takođe uključuje i umrežavanje sa lokalnim ženskim udruženjima u cilju uključivanja što većeg broja žena koje pripadaju pomenutim grupama stanovništva, kao i lokalnim privrednicima/cama radi pružanja podrške polaznicama.

Grad Pančevo je prihvatio Protokol o saradnji, time podržao projekat „ONAsnaživanje“ i kroz aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost, se uključio u realizaciju navedenog projekta. Savet će u okviru svojih aktivnosti podsticati i razvijati saradnju sa realizatorima/kama projekta i učesnicima/ama projektnih aktivnosti.
Savet za rodnu ravnopravnost je stalno radno telo Skupštine grada Pančeva koje podstiče razvojne aktivnosti u oblasti ravnopravnosti polova u svim oblastima javnog, društvenog i privrednog života i predlaže mere koje doprinose rodnoj ravnopravnosti i boljem položaju žena u lokalnoj zajednici.

Preuzeto sa:  http://www.pancevo.rs

Najnovije vesti