Prostor za rekreaciju i igralište u Sigurnoj kući

U Sigurnoj kući u Pančevu u toku je realizacija projekta kojim će biti proširen prostor za rad okupacionih aktivnosti, kao i opremanje igrališta za decu. Završetkom radova korisnici Sigurne kuće moći će kvalitetnije da ispune vreme, a biće obezbeđen i prostor za sportsko-rekeativne aktivnosti. Projekat je sa skoro milion dinara podržalo Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, a realizuje u saradnji sa Društvom za unapređenje položaja ranjivih društvenih grupa iz Pančeva.

Sredstva odobrena za rad Sigurne kuće nisu dovoljna za uređenje dodatnog prostora u dvorištu, a koji bi se korstio za rad i igru dece. Uvidevši ovaj problem, Društvo za unapređenje vulnarabilnih društvenih grupa iz Pančeva konkurisalo je kod Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, a koji je podrazumevao izgradnju letnjikovca i postavljanje mobilijara dečjeg igrališta i rekvizita za odrasle.

– Ukupna vrednost projekta je 989 hiljada dinara, koliko je finansiralo Ministarstvo, a Društvo je finansiralo sa još 400 hiljada. Za ta sredstva koja smo mi finansirali, odrađene su aktivnosti na projektu, honorari, kao i ozelenjavanje dvorišta, kao i deo mobilijara – rekla je Ivana Ivanović Gecei iz Društva za unapređenje položaja vulnerabilnih grupa.

Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća Pančevo, radi od 2012. godine. U periodu od preko 5 godina smeštaj je koristilo više od 400 žena i dece sa teritorije Južnobanatskog okruga. Boraveći u Sigurnoj kući, korisnici učestvuju u različitim aktivnostima, organizaciji kućnih poslova, a imaju i podršku stručnih saradnika, kaže Sanja Patalov – Stojadinović, direktorka Centra za socijalni rad.

– Time će se proširiti prostor za njihove slobodne aktivnosti, a pružiće se mogućnost za individualni rad na otvorenom. Pored toga, ono što je interesantno za decu, jeste mobilijar dečjeg igrališta, kao i rekviziti za odrasle. Tako će imati i prostor za sportsko-rekreativne aktivnosti. Smatram da će ovo doprineti kvalitetnijem radu stručnih radnika sa korisnicima, a time i kvalitetnijem načinu življenja dece i žena koje borave ovde – rekla je Sanja Patalov – Stojadinović, direktorka Centra za socijalni rad.

Savet za rodnu ravnopravnost podržao je ovaj projekat. Pre nego što su odobrena sredstva, Savet se dopisom obratio i Zorani Mihajlović, predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, kako bi ukazao na značaj realizacije ovog projekta, kaže Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnoravnost u Pančevu.

– Ovo je prvi put da je Vlada podržala finansijski objekat Sigurne kuće, što je veoma značajno. Prioritet zaštite žena je postavljen vrlo visoko. A i njihova podrška u osamostaljivanju je visoko na lestvici prioriteta Koordibacionog tela i Ministrastva građevine, saobraćaja i infrastrukture, kao i Vlade Srbije – rekla je Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost.

Realizacijom započetog projekta, Sigurna kuća u Pančevu biće u mogućnosti da pruži još kvalitetniju uslugu ženama i deci, žrtvama porodičnog nasilja.

Preuzeto: http://rtvpancevo.rs/

Najnovije vesti