Podrška LGBT osobama

PANČEVO, 17. maj 2017. (TV Pančevo) – U Pančevu je predstavljen projekat „Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama“. Osim što je cilj ovog projekta poboljšanje položaja LGBT populacije, trebalo bi i da podigne svest o tome na koji način i gde oštećeni građani mogu da potraže svoja prava, kojoj službi da se obrate i na koji način da dobiju najadekvatniju zaštitu

Zahvaljujući akcijama organizacije Labris, Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, 17. maj, po prvi put je obeležen u sedam gradova Srbije, među kojima je i Pančevo. Projekat „Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama“ pored ostalih, predstavila je i Milica Todorović, predsednica pančevačkog Saveta za rodnu ravnopravnost. Cilj projekta je razbijanje predrasuda i poboljšanje položaja i bezbednost LGBT osoba kroz mrežu u lokalnoj sredini.

Grad Pančevo potpisao je memorandum o saradnji sa krajnjim ciljem da se javnosti pokaže da su pripadnici LGBT populacije sigurni u ovom gradu ali i da imaju kome i gde da se obrate za bilo koju vrstu podrške i pomoći u bilo kom vidu diskriminacije. Po prvi put, Policijska uprava će odrediti službenika koji će pružati podršku upravo LGBT populaciji ukoliko imaju bilo kakvih neprijatnosti ili pitanja.
Akciju u Pančevu podržala je Ženska mirovna grupa.

Iako LGBT populacija pripada grupi stanovništva koja je često izložena predrasudama i stereotipima, na teritoriji grada Pančeva i južnog Banata ne postoji nijedna prijava za diskriminaciju ili nasilničko ponašanje. Sa jedne strane, to može da znači da građani sa ovih prostora prihvataju različitosti što je idealna situacija. Skupovi kao što je današnji, trebalo bi dodatno da osnaže LGBT populaciju i da im pokažu da u svakom trenutku imaju kome da se obrate za pomoć i podršku.

Preuzeto sa: http://rtvpancevo.rs/

Poslednje vesti