ONAsnaživanje

Projekat „ONAsnaživanje“ usmeren je na ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje, ali i onih žena koje pripadaju nekoj od socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Finansijska podrška projektu je data od strane Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama i sprovodiće se u Pančevu i Sremskoj Mitrovici.

Članice udruženja žena iz Pančeva i naseljenih mesta, kao i žene koje su uz stručnu podršku gradskih institucija socijalne zaštite izašle iz kruga nasilja, diskutovale su o podršci za pokretanje socijalnog preduzetništva u Pančevu kao i njihovim potrebama, dilemama i očekivanjima.

Najnovije vesti