ONAsnaživanje žena u Pančevu

Nakon saglasnosti Gradskog veća, Pančevo će biti deo projekta „ONAsnaživanje“, čiji je cilj osnaživanje žena koje su preživele nasilje i žena koje pripadaju socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Projekat sprovodi Fond B92 uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama, a podržan je od Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije.

Cilj projekta „ONAsnaživanje“ je da se da doprinos dugoročnijem uvođenju usluga socijalne zaštite za žene koje su preživele nasilje ili se nalaze u lošoj ekonomskoj situaciji, a korisnice su usluga „Sigurne kuće“ u Pančevu. Jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju žene koje su bile u Sigurnoj kući je da nisu ekonomski nezavisne.

– Planirano je osnivanje socijalnog preduzeća, trening centra, u saradnji sa lokalnim Centrima za socijalni rad, Sigurnim kućama i lokalnim ženskim nevladinim organizacijama koje će imati aktivnu ulogu u pružanju usluga i funkcionisanju ovog novog preduzeća. Formiraće se i mreža društveno odgovornih predstavnika privatnog sektora koji će svojim angažovanjem pružati podršku edukaciji, zapošljavanju žena i nakon završetka projekta – rekla je Milica Todorović iz Saveta za rodnu ravnopravnost.

Projektom je predviđeno, nakon završetka projekta, da se iz ostvarenog profita novoosnovanog socijalnog preduzeća, učesnicama obezbedi finansijska podrška za 15 najboljih biznis ideja žena sa teritorije Pančeva, Sremske Mitrovice i Sombora – tri grada koja su uključena u projekat.

– U okviru tog novog ciklusa formiraće se i mreža proizvođačica koja će imati za cilj umrežavanje ženskih preduzetničkih inicijativa – dodaje Milica Todorović.

Preuzeto sa:  http://rtvpancevo.rs/

Najnovije vesti