Održan sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama

Sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama održan je u sali na IX spratu Gradske uprave grada Pančeva, 11. jula 2017.

D N E V N I  R E D

1. Sumiranje rezultata sa Konferencije „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji“,  održane u Nišu 27.06 – 28.06.2017.
2. Planiranje  aktivnosti Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Pančevu za period do kraja septembra meseca.
3. Razno

Najnovije vesti