Javno slušanje o prevenciji i otklanjanju posledica nasilja u porodici

Skupština Grada Pančeva organizovala je danas javno slušanje na temu „Prevencija i otklanjanje posledica nasilja u porodici u lokalnim sredinama sa osvrtom na Istanbulsku konvenciju“.

Cilj je bio da sve zainteresovane strane dobiju dodatne informacije o ovoj značajnoj temi.

Jedan od zaključaka javnog slušanja je da je najznačajniji rezultat ratifikacije Istanbulske konvencije u Srbiji – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu 1. jula prošle godine.

Zakon je, prema rečima narodne poslanice u Narodnoj skupštini Srbije, Dubravke Filipovski, stupio na snagu u pravom trenutku s obzirom na kulminaciju porodičnog nasilja.

„Za 11 meseci primene Zakona u Srbiji, policija i tužilaštvo pokrenuli su čak 23.000 postupka protiv nasilnika. Moramo da pošaljemo poruku da žene nisu krive za nasilje koje im se dešava da su za to krivi nasilnici i da rešavanje ovog problema nije posao nekog drugog,već da je to obaveza svakog čoveka i svake institucije“ . kazala je ona.

Broj žena ubijenih u porodičnom nasilju u svetu je četiri puta veći od broja poginulih od posledica terorizma. U Srbiji je, od početka godine, u porodičnom nasilju ubijeno 20 žena. Prema rečima Biljane Branković, ekspertkinje Grevio komiteta, rodno zasnovano ubistvo žena je ujedno i pitanje globalne bezbednosti, a uprkos stupanja na snagu Zakona o porodičnom nasilju, veliki problem predstavlja njegova primena u praksi.

Milica Todorović, odbornica i predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pančeva naglasila je da Pančevo neće tolerisati nasilje u porodici i preduzimaće sve što je neophodno da se nasilje smanji.

Na današnjem javnom slušanju predstavljene su i usluge koje Pančevo razvija u pružanju podrške žrtvama nasilja u porodici.

Konvenciju Saveta Evrope, usvojenu 7. aprila 2011. godine u Istanbulu, Republika Srbija počela je da primenjuje 2014. godine.

Izvor:  Pančevo.MOJKraj.rs

Najnovije vesti