Održan sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama

Akcioni plan grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije za period od 2017. do 2018. godine.

Održan sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama

Prvi nasilnik udaljen iz stana po novom zakonu

U Pančevu se prvi put javno govori o ovoj temi: Udruženi za bolji položaj diskriminisanih u Srbiji

Pomoć sigurnoj kući

DЕSЕT MILIONA DINARA ZA POMOĆ SIGURNIM KUĆAMA

Podrška LGBT osobama