Uvođenje rodne perspektive u lokalne politike – rodna analiza i rodno odgovorno budžetiranje

Spreman Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti

Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji

Zaustavljanje porodičnog nasilja

Održan sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama

Održan sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama

Akcioni plan grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije za period od 2017. do 2018. godine.

Održan sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama