Sajam stvaralaštva seoskih žena

Prostor za rekreaciju i igralište u Sigurnoj kući

Unapređenje telefonskih savetnika

Potpisana Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti

Put ka rodnoj ravnopravnosti u gradu Pančevu

Otvoren Centar za osnaživanje žena

ONAsnaživanje

Uvođenje rodne perspektive u lokalne politike – rodna analiza i rodno odgovorno budžetiranje

Spreman Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti