Put ka rodnoj ravnopravnosti u gradu Pančevu

Otvoren Centar za osnaživanje žena

ONAsnaživanje

Uvođenje rodne perspektive u lokalne politike – rodna analiza i rodno odgovorno budžetiranje

Spreman Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti

Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji

Zaustavljanje porodičnog nasilja

Održan sastanak Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama