Ove godine u Srbiji 20 žena stradalo zbog nasilja u porodici – rizik manji samo uz veću podršku države

U Pančevu nulta tolerancija za porodično nasilje

Radio emisija „I mi smo tu“ – RTV Pančevo

Mere za pomoć porodici u Pančevu

Realizacija projekta „ONAsnaživanje“

Obeležen međunarodni dan ljudskih prava