Akcioni plan grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije za period od 2017. do 2018. godine.

Na 12. sednici Skupština grada Pančeva , održanoj 13.07.2017. usvojen je Predog zaključka Gradskog veća o pristupanju izradi Akcionog plana grada Pančeva za prevenciju i zaštitu od diskriminacije, za period od 2017. do 2018. godine.

Najnovije vesti