Unapređenje telefonskih savetnika

U Centru za socijalni rad „Solidarnost“ u Pančevu, održana je obuka namenjena stručnim radnicima Centra i Sigurne kuće u Pančevu, koji rade na SOS telefonima. Cilj obuke je da osobe koje se javljaju na ove telefone steknu potrebne tehnike i veštine kako bi na što bolji način pomogli osobi koja se javlja. Obuku je finasirao grad Pančevo, a realizovali su je treneri iz Nacionalne Dečije Linije.

Obuka za telefonske savetnike namenjena je onima koji rade, odnosno onima koji se javljaju na SOS telefone, i koji su prvi u kontaktu sa osobama koje su preživele nasilje. Cilj obuke je da stručnjaci iz Centra za socijalni rad i Sigurne kuće ovladaju tehnikama i veštinama kako bi na najbolji način pomogli osobi koja se javila. Telefonsko savetovanje je teško jer se savetnik oslanja samo na čulo sluha, kaže Anita Ugrenović, trener iz Nacionalne Dečje Linije.

– Kada krenete u ovakvu vrstu obuke imate neko iskustvo. Ali je vrlo važno ostati po strani i biti otvoren za novi vid rada. Telefonsko savetovanje je specifično u odnosu kada imate osobu koju vidite i možete da uočite neke stvari. Zahtevno je jer osoba cela ulazi u proces – kazala je Anita Ugrenović.

U Prihvatilištu za žene i decu žrtve porodičnog nasilja – Sigurna kuća u Pančevu, od kada je otvorena, na SOS telefon javljaju se 4 stručna radnika. U narednom periodu taj broj će biti povećan na 12, kaže Dragana Jemenović, stručni radnik u Sigurnoj kući i koordinator projekta.

– SOS telefonsko savetovanje je specifičan posao. Iz prostog razloga jer se radi o savetovanju žrtava nasilja, što je teško i zahteva specifične veštine. Oslanjamo se samo na jedno čulo, čulo sluha. Mi nismo u poziciji da vidimo izraz lica, ne čujemo sve šta žrtva želi da kaže i nekada ni oni nisu u stanju da imenuju. Kroz ovu obuku dobićemo veštine sa kojima ćemo moći da prepoznamo potrebe i na taj način bolje odgovorimo zahtevima – kazala je Dragana Jemenović, stručni radnik Sigurne kuća.

Obuku “Unapređenja usluge SOS telefonskog savetovanja” sa 200 hiljada dinara finasirao je grad Pančevo, kaže Milenko Čučković, član Gradskog veća zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

– To je pre svega vid zaštite i preventive, većina osoba koje se obrate tom SOS telefonu, zaista su žrtve porodičnog nasilja. Skoro 70% poziva je opravdano. Zbog toga i način na koji rade, Grad podržava njihov rad i to će raditi i dalje – objasnio je Milenko Čučković član Gradskog veća.

Obuka traje 5 dana, i vrlo je zahtevna, zato što je potrebno i iskustveno proći, kako bi se stečene veštine usvojile. Nakon što prođu obuku oni koji rade na SOS telefonu trebalo bi da su u mogućnosti da pruže još kvalitetniju uslugu i mogućnost da odgovore na sve zahteve onih koji se obrate za pomoć.

Preuzeto sa:  http://rtvpancevo.rs/

Najnovije vesti