Pomoć sigurnoj kući

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, potpisala je danas ugovore o realizaciji projekata u oblasti socijalnog stanovanja – pomoći sigurnim kućama, sa predstavnicima/cama nevladinog sektora koji/e se bave ovom oblašću. Ovo je prvi put kako se  sredstvima iz budžeta  Ministarstva  građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje direktna finansijska podrška Prihvatilištima za žene i decu, žrtve porodičnog nasilja i time je poslata jasna poruka da se intezivira borba protiv nasilja nad ženama.

Ovo je ohrabrujuća vest za Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja-Sigurna kuća Pančevo s obzirom da će se sredstvima iz budžeta Ministarstva u visini od 989.323,00 realizovati projekat Društva za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa iz Pančeva. Time će biti proširen prostor za rad i radno okupacione aktivnosti kao i kreativne aktivnosti sa korisnicama Sigurne kuće. Pored toga biće opremljeno i igralište za decu čime će se njihovo slobodno vreme kvalitetnije ispunjavati ali i obezbediti prostor za sportsko rekreativne aktivnosti.

Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine grada, uz Prijavu na konkurs, Pismom preporuke je i dodatno podržao Sigurnu kuću Pančevo, prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici u upornim nastojanjima da iznađu način i obezbede adekvatnije opremljen prostor za igru za decu kao i prostor za radno okupacione aktivnosti i kreativne radionice, a sve u namerama da se poboljšaju uslovi stanovanja i pružanja kvalitetnijih usluga, sa krajnjim ciljem osnaživanja korisnica/ka.
Uloga „ Društva za poboljšanje položaja vulnerabilnih grupa“ iz Pančeva, kao nosioca projektnih aktivnosti, je od velikog značaja i za sam Savet jer kroz svoje aktivnosti podstiče OCD da se uključe i uzmu proaktivan stav u lokalnoj zajednici kroz projektne aktivnosti koje su definisane nacionalnim i lokalnim starteškim dokumentima. Akcionim planom grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti, 2016-2018. predviđene su mere i aktivnosti koje, pored ostalih, treba da doprinose i (osećanju) bezbednosti žena u našoj lokalnoj zajednici.

Očekivanja svih nas su velika a novčana sredstva unutar lokalne zajednice su ograničena stoga, sufinansiranje  projekata u oblasti socijalnog stanovanja namenski usmerena ka sigurnim kućama će u mnogome doprineti boljitku, kako onih kojima su usmerene lokalne usluge tako i onima koji ih pružaju.

Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost

Milica Todorović, Mast.politik.

Poslednje vesti